FAQ Studiowania - skopiowane z prawdziwego yebooda


(Kacper Kulczak) #1

Rekrutacja

Mam XX punktów z matury, mam szanse się dostać?

Na podstawie ubiegłorocznej rekrutacji stworzono kalkulator rekrutacyjny.

Nie mam matury z YYY, czy to znaczy, że nie mogę się dostać?

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z matematyki, informatyki, fizyki oraz pisemnego egzaminu z nowożytnego języka obcego

Z powyższych przedmiotów trzeba obowiązkowo mieć 30% z któregoś poziomu matematyki. Jeżeli nie masz którejś innej matury - do wzoru zostanie podstawione 0. Ciągle jednak masz dużą szansę się dostać - wielu kandydatów ma taką sytuację.

Instytut od środka

Czy w instytucie informatyki obowiązuje obuwie zmienne?

Nie.

Czy będę mógł gdzieś w instytucie zostawić swoją kurtkę/płaszcz?

Każdy student ma prawo korzystać z szafki, przydzielanej na początku semestru. Szafki są dwuosobowe i raczej wystarczają na powieszenie kurtki i położenie zeszytu, jednak nie każdy płaszcz się mieści.

Czy w instytucie informatyki jest bufet?

Tak, na parterze znajduje się bufet. Ponadto, można korzystać z automatów z kawą i batonikami, lub przejść przez specjalny łącznik do bufetu w instytucie matematyki.

Czy instytut informatyki jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych?

Zasadniczo tak, w budynku są wszelkie podjazdy i windy. Problemem może być jedynie w przyszłości nauczanie języków, jednak przy odrobinie zaparcia na pewno uda się dogadać.

Plan zajęć

Gdzie i kiedy znajdę plan zajęć?

Wstępną wersję planu zajęć publikuje dyrektor do spraw dydaktycznych długo przed rozpoczęciem semestru. Miejsca publikacji bywają różne, najlepiej śledzić regularnie informacje na stronie forum.iiuwr.me lub w grupie Informatyka 2017 na Facebooku.

Pewien przedmiot obowiązkowy w planie zajęć ma wpisane wykłady z różnymi wykładowcami. O co chodzi?

W planie zajęć nie są wyszczególnione repetytoria. W przypadku logiki, prof. dr hab. W. Charatonik prowadzi właściwy wykład (a prof. hab. J. Marcinkowski repetytorium), natomiast z analizy wykład prowadzi dr M. Paluszyński.

W planie zajęć pewien obowiązek ma wpisane dwa wykłady z tą samą osobą w tygodniu. Czy to znaczy, że mogę sobie wybrać jeden z tych terminów, czy też te wykłady się uzupełniają?

Semestr akademicki trwa 15 tygodni. Niektóre obowiązki, takie jak analiza matematyczna, mają w programie zaplanowane aż 60 godzin w semestrze. To oznacza, że na jeden tydzień przypadają 4 godziny zajęć, a więc dwa bloki po dwie godziny. Podsumowując, trzeba przychodzić w obu terminach.

Ale analiza matematyczna miała w zeszłym roku w planie aż 4 bloki wykładowe! Dlaczego?

Oprócz wykładów i repetytorium, do planu są czasami też wpisywane terminy, które studenci powinni mieć zarezerwowane. W tym przypadku, w planie były zarezerwowane dodatkowe terminy na kolokwia.

Czy plan zajęć może się jeszcze zmieniać?

Plan zajęć może się zmieniać dość znacznie do czasu, gdy zostanie wpisany do systemu zapisów. Potem zmiany mogą jeszcze występować, ale są raczej drobne. W niektórych przypadkach grupa nawet na pierwszych zajęciach decyduje z prowadzącym o zmianie godziny zajęć.

Przedmioty

Interesujący mnie przedmiot ma w wymaganiach przedmiot, na który nie uczęszczałem. Czy to znaczy, że nie mogę się na niego zapisać?

Na każdy przedmiot można się zapisać w ramach dostępnych miejsc. Podane wymagania są orientacyjne i można sobie pozwolić na ich swobodną interpretację. Jednakże, wybierając taki przedmiot warto spytać się wykładowcy lub kolegów ze starszych lat o to, jakie elementy wiedzy rzeczywiście będą wymagane i czy da się to nadrobić. W szczególnych przypadkach wykładowca, który uzna, że nie damy sobie rady na przedmiocie, może nas sam wypisać.

Czym są seminaria?

Seminarium jest formą zajęć, w ramach których jedni studenci przekazują wiedzę innym. Przeważnie polega to na tym, że na początku semestru każdy ze studentów dostaje zagadnienie do omówienia i jego zadaniem jest przygotowanie dwugodzinnej prezentacji na jego temat. Poszczególne seminaria mają różne zasady oceniania, uwzględniające m. in. obecności, jakość prezentacji oraz aktywność na zajęciach.

Co to są repetytoria?

Repetytoria są to zajęcia pomocnicze, których celem jest ułatwienie studentom przyswojenia wiedzy z wykładów. Jest to najodpowiedniejsze miejsce, aby zadawać pytania w kwestiach, których na wykładzie nie udało wam się zrozumieć, oraz aby zobaczyć rozwiązanie zadania, którego na ćwiczeniach nikt nie zrobił dostatecznie zrozumiale.

Czy muszę chodzić na wykłady/repetytoria?

Nie, obowiązujące przepisy gwarantują, że wykłady (w tym repetytoria) są nieobowiązkowe. Jednakże niektórzy wykładowcy stosują pewne wybiegi mające na celu ominięcie tego przepisu (np. dodatkowe punkty do egzaminu za obecność lub nawet zwolnienie z egzaminu). Tacy wykładowcy jednak przeważnie zaznaczają to na pierwszym wykładzie.

Powiedziano mi, że muszę zrobić przedmiot należący do “treści obowiązkowych”, czy to prawda?

Nie. Znajomość tych treści jest konieczna do zakończenia studiów, możemy wykazać to na jeden z następujących sposobów:
Zaliczając odpowiedni przedmiot.
Zaliczyć inny przedmiot, który treścią obejmuje wymagany materiał.
Wykazując się znajomością treści na egzaminie licencjackim.

Ile muszę zrobić przedmiotów nieinformatycznych (nie uwzględniając lektoratów)?

Musisz zrobić przedmioty o wartości 4 ECTS.

Co daje zdanie przedmiotu na poziomie magisterskim?

Generalnie główne zalety to: ułatwienia w rekrutacji na studia uzupełniające (ocena zostanie zamieniona na punkty i zwalnia z danej części egzaminów wstępnych) oraz daje więcej ECTS. Dodatkowo zaliczenie wersji magisterskiej już teraz, powoduje, że nie będzie trzeba ich robić ponownie na studiach II stopnia.

System zapisów

Kiedy i gdzie będę mógł się zapisywać?

Zapisy odbywają się przez specjalny serwis zapisy.ii.uni.wroc.pl. Na pierwszy semestr studenci zapisują się po immatrykulacji oraz dostaniu haseł do serwisu. Na wyższy semestr kolejność zapisywania jest ustalana na podstawie wyników studenta i pokazywana w danych osobowych w systemie zapisów.

Czy mogę się po prostu zapisać na to, co chcę?

Zapisywać się można w ramach dostępnych miejsc w grupach. Pewne dodatkowe ograniczenia czasowe są dokładnie opisane w systemie zapisów.

Czy zapisanie się na przedmiot jest ostateczne?

Nie, do końca trwania zapisów (przeważnie dwa tygodnie od rozpoczęcia semestru) można się spokojnie wypisywać i zapisywać.

Wszystkie miejsca są zajęte! Co robić?

Nie panikować. Po pierwsze, warto regularnie zaglądać do stanu grupy - być może ktoś się po prostu wypisze. Warto też napisać wiadomość na forum ii.yebood.com o tym, że szukamy miejsca - być może ktoś nie jest pewny, czy zostanie na tym przedmiocie, i za piwo poinformuje nas, jeśli będzie się wypisywał. Jeśli nie będzie chętnych do wypisania, można również po zajęciach podejść do prowadzącego i przekonać go, aby dopisał nas ręcznie do grupy. Warto mieć przy tym jakieś argumenty, np. świadczące o szczególnym zainteresowaniu przedmiotem. Jeśli przedmiot jest obowiązkowy dla was na bieżącym semestrze, to można się również zwrócić o pomoc do dyr. do spraw dydaktycznych.

Ok, zapisałem się. I co teraz?

Warto dalej śledzić system zapisów, gdyż sporadycznie mogą pojawić się jeszcze pewne korekty. Ważne jest, żeby w zapisach podać prawdziwy adres e-mail - wtedy istotne informacje będą wysyłane pocztą. Po zamknięciu zapisów, można iść do sekretariatu i sprawdzić na oficjalnym wydruku, czy aby na pewno wszystko się zgadza.

A co z wychowaniem fizycznym?

Zapisy na WF odbywają się na odrębnych zasadach, dostępnych na stronie zapisy.uni.wroc.pl . Warto wiedzieć, że choć z zasady studenci pierwszego roku nie mogą się zapisywać na WF, to bywają wyjątki (spytajcie starszych kolegów).

A jak wyglądają zapisy na języki?

Zapisy na języki odbywają się w SPNJO wg ich zasad. Przeważnie jedynym pewnym źródłem wiedzy o nich jest budynek SPNJO. Dodatkowo studenci pierwszego roku są automatycznie zapisywani na zajęcia. Szczegółowe informacje na ten temat zostają podane na spotkaniu organizacyjnym.

AAA! Zapisy zostały zamknięte, a ja zapomniałem się z czegoś wypisać! Co teraz?

Przez jakiś czas po zamknięciu zapisów dyr. do spraw dydaktycznych w uzasadnionych wypadkach wypisuje studentów z zajęć. Należy wtedy pójść do niego osobiście i uzasadnić swoją prośbę.

Kiedy otwiera się System Zapisów?

Zwykle system jest otwierany w okolicach tygodnia przed rozpoczęciem zajęć.

Mój termin otwarcia zapisów jest bardzo dziwny

Proces ustalania indywidualnego terminu otwarcia trochę trwa. W czasie tego procesu może on przyjmować bardzo nietypowe terminy.

Zajęcia

Jakie są zasady zaliczania przedmiotu X?

Zasady zaliczania podaje prowadzący na jednym z pierwszych wykładów. Niektórzy o tym zapominają, w takie sytuacji dobrze jest po prostu zapytać na początku lub końcu wykładu o zasady. O orientacyjne zasady można też pytać kolegów ze starszych lat, ale należy pamiętać, że zasady mogą się co roku zmieniać.

Pewne zajęcia zaczynają się od ćwiczeń/pracowni, a dopiero potem jest wykład. Czy muszę iść na te ćwiczenia/pracownię?

To zależy od prowadzącego. Jeśli nie rozesłał on maili do grupy ani nie ma na jego stronie takiej informacji, to można wysłać mu pytanie mailem. Są przedmioty, z których zawsze odbywają się pierwsze zajęcia, np. Logika (rozwiązywanie zadań z rozdziału 0) czy Programowanie funkcjonalne (omówienie xemacsa i środowiska z nim związanego).

A co, jeśli wezmę coś ponad moje siły?

Zasadniczo oblanie przedmiotu nieobowiązkowego nie ma tragicznych konsekwencji, jeśli starcza nam bez niego punktów do wpisu na wyższy semestr. Należy jednak pamiętać, że obniża to średnią, i że nie uczęszczając na przedmiot, na który jesteśmy zapisani, prawdopodobnie blokujemy komuś innemu możliwość zdobycia wiedzy.

Jak tytułować prowadzących?

W naszym instytucie nie ma przesadnego przywiązania do tytułów, jednak zwracanie się przez tytuł (Panie Doktorze, Pani Profesor) jest najlepszym rozwiązaniem. W mowie potocznej można tego unikać, gdyż trudno, zwłaszcza na początku, zapamiętać te wszystkie tytuły, jednak pisząc maila warto o tym pamiętać (zwłaszcza w odniesieniu do niektórych wykładowców). W rozmowach nieoficjalnych można również stosować trzyliterowe skróty, powstające z pierwszej litery imienia oraz dwóch pierwszych liter nazwiska (np. WCH zamiast dr hab. Witold Charatonik, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego).

Co daje udział w ocenie zajęć?

Przede wszystkim mamy szansę wpłynąć pozytywnie na kształt instytutu. Miłym bonusem jest też wcześniejsze otwarcie systemu zapisów.

Prowadzący jest złośliwy i się na mnie uwziął. Co mogę zrobić?

Polecam nie ubierać się w czerwony sweterek i nie być kobietą.

Sesja

Uzyskałem niezbędne zaliczenia, co teraz?

Nic. Wszystko aktualizuje się automatycznie przez USOSweb

Do kiedy trwa sesja?

Sprawdź tutaj

Kiedy mam egzamin z XXX ?

Sprawdź tutaj

Jak należy ubrać się na egzamin?

Z wyjątkiem szczególnych przypadków, o których dowiesz się od starszych kolegów, na egzaminie możesz zjawić się ubrany ‘normalnie’.

Co należy wziąć na egzamin?

Długopisy, sztuk kilka, na niektórych przedmiotach należy mieć ze sobą legitymację studencką. Dobrze jest wziąć na wszelki wypadek kilka czystych kartek.

Nie zdałem XXX, co robić?

Przede wszystkim nie panikować. Należy przygotować się na sesję poprawkową :wink: Generalnie, jeżeli przedmiot nie był obowiązkowy, a bez niego mamy 30 ECTS, nic poza 2.0 w indeksie nam się nie stanie. W przeciwnym przypadku sprawdź czy spełniasz kryterium zaliczenia warunkowego (zwanego warunkiem). Są to:
należy mieć 20 ECTS. (uwaga zdarzały się w szczególnych przypadkach wyjątki od tej reguły.)
Zdany jeden z przedmiotów obowiązkowych: Analizę matematyczną lub Logikę dla informatyków.
Wypełnić specjalne podanie.

Nie zdałem pracowni z XXX co teraz?

Jeżeli pracownia jest wymagana jedynie na poziomie magisterskim (np. Analiza Numeryczna) to możesz ciągle spróbować zdać niższy poziom.
Jeżeli wymaga jej poziom licencjacki, to niestety nie można przystąpić do egzaminu - w sytuacji, gdyby był już zdawany, uznaje się go za niebyły. Pracownie będziemy mieli szanse zdać za rok. Ćwiczenia zachowują ważność i nie trzeba ich zdawać ponownie.

Głosowanie

O co chodzi z głosowaniem?

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych musi przygotować ofertę zajęć na przyszły rok. Dla zdobycia informacji o zainteresowaniu prosi studentów o przyznanie pewnej puli punktów zaproponowanym przedmiotom.

Na podstawie wyników ustala się czy zajęcia się odbędą, ile będzie grup oraz próbuje się minimalizować liczbę sytuacji, gdy przedmioty ZZZ i XXX, na które chcą iść te same osoby, odbywają się w tym samym czasie.

Gdzie odbywa się głosowanie?

Obecnie głosować można pod adresem https://zapisy.ii.uni.wroc.pl/vote/

Od dałem głos, czy mogę go zmienić?

Tak. Liczy się stan głosowania w chwili jego zamknięcia.

A co my będziemy z tego mieli?

Każdy przyznany punkt to 24h wcześniejsze zapisy na dany przedmiot.

Po co głosować na obowiązki i tak będą miejsca…
… będą, ale początkowo może być za mało grup, utrudni to optymalizacje planu.

Do tego zawsze lepiej jest mieć większy wybór grup, prawda?

Czy warto głosować na niepopularne przedmioty?

Warto. Dajemy im szanse. Jeżeli nie uda się im wejść do oferty, to też nic nie tracimy (patrz pytanie o korektę).

Przedmiot dostał mnóstwo głosów, a i tak nie wszedł. Oszuści!

Niestety, nie wszystkie przedmioty mogą być wprowadzone. Zwykle problemem jest ograniczona liczba godzin jaką ma dany pracownik.

Co to jest korekta głosowania?

Korekta odbywa się we wrześniu. W tym czasie możemy wykorzystać punkty, które przydzielaliśmy przedmiotom, jak ostatecznie nie trafiły do planu.

W szczególności:

  • nie możemy zmniejszyć wartości raz przyznanego głosu
  • nie możemy wykorzystać punktów, których nie użyliśmy w pierwszym terminie.

Czemu w głosowaniu są przedmioty z semestru letniego i zimowego?

Głosowanie obejmuje cały przyszły rok.


Czas zapisów na drugi semestr
(Michał Martusewicz) #2

Trzeba by zaktualizować trochę. Jest link fo starego forum, stare tytuły wykładowców, planu już nikt nie daje itd.


(Anna Karaś) #3

@iCarrot
Zajmę się tym.


(Michał Martusewicz) #4

Już trochę zacząłem wprowadzać drobnych zmian, ale przydały by się duże zmiany. W stylu: „rektor ogłasza plan długo przed rozpoczęciem roku”, bo planu nikt nie dostaje, a jak mamy na myśli terminy przedmiotów to tydzien przed rozpoczęciem to nie jest długo :stuck_out_tongue:


(Jakub Michaliszyn) #5

Zacząłem tworzyć kiedyś nieco aktualniejszy (i obszerniejszy) dokument, można go znaleźć tu:

Wymaga on jeszcze trochę pracy (poprawek językowych, stylistycznych itd.); gdyby ktoś chciał pomóc w rozwoju tego tekstu, zapraszam do zgłaszania poprawek, najlepiej w formie pull requestów.


(Michał Martusewicz) #6

Tak się zastanawiam, odnośnie korelacji miedzy punktami rekrutacyjnymi a ukończeniem studiów: może warto by rownież badać to, czy ktoś ma maturę z informatyki? Ta matura wciąż wydaje się mało popularna, a daje bardzo dużo punktów. Więc wydaje się, że osoba która ma 150 punktów bez matury z informatyki poradzi sobie znacząco lepiej niż osoba mająca 150 punktów łącznie z maturą z informatyki.


(Michał Martusewicz) #7

@jmi
A, jeszcze jedno:

Duża część zajęć składa się z nieobowiązkowych wykładów oraz obowiązkowych zajęć pomocniczych (ćwiczeń lub pracowni), a niektóre z zajęć kończą się egzaminem.

W świetle naszej ostatniej dyskusji trzeba by zmienić te nieobowiązkowe wykłady :wink:


(Jakub Michaliszyn) #8

Ja nie posiadam niestety (jeszcze) dostatecznie dużej liczby danych, by móc otrzymywać zależności tego typu w sposób istotny statystycznie. To wynika między innymi z tego, że trudno takie rzeczy porównywać między rocznikami (łatwiejsze/trudniejsze matury, inne progi itd.).

Jeśli miałbym brać pod uwagę związki nieistotne statystycznie, ale o dużej wartości bezwzględnej, to jednym z największych jest korelacja zdawania matury z niemieckiego z szansą zaliczenia pierwszego roku studiów. Tyle, że jest ona ujemna, czyli naiwnie można by powiedzieć, że zdawanie matury z niemieckiego zmniejsza szansę na powodzenie na studiach (to chyba bzdura?).

A zdecydowana większość wykładów jest u nas de facto nieobowiązkowa, choć de iure uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkiem studenta.