3. sprawdzian sql - 24.04

bazy-danych

(Przemek) #1

Czy na jutrzejszym sprawdzianie pojawią się zadania o wyzwalaczach? Pojawiły się one na wykładzie do listy 3, ale szczegóły były wykład później.

I czy na sprawdzianie można korzystać z odręcznych notatek?

Taguję @pwi .


(Piotr Wieczorek) #2

BD@skos:

Lista punktowana z dnia 24.04 będzie dotyczyła materiału z listy SQL 3 (czyli DDL/DML ).

Można korzystać z notatek, z dokumentacji postgresql (html/pdf).