Błąd 512 przy próbie dostępu do plików NLP na komputerze pracownianym [Przedmioty] (2)
PrASK 2018 - konsultacje [Przedmioty] (11)
The ultimate guide to tryglaw & hera [Offtop] (18)
Pomogę rozwiązać zadania z fizyki i matematyki [Offtop] (1)
Systemy wbudowane 2018 - konsultacje [Przedmioty] (16)
8.12 Konferencja IT Academic Day Wrocław - Edycja Zimowa [Offtop] (1)
pracownia 1 zad 2 bonus [Przedmioty] (2)
Statystyki unigramowe dla PolEval [Przedmioty] (3)
Listopadowe wykłady KSI [Aktualności] (1)
lista 3 zadanie 2 numpy [Przedmioty] (3)
Coding Contest 2018 - We WROCŁAWIU [Aktualności] (3)
python2 -> python3: Jupyter - Ciekawostka [Przedmioty] (1)
Język Xi [Przedmioty] (6)
Coś do zachęcenia do informatyki [Offtop] (4)
Problem z zainstalowaniem Julii do Jupytera [Przedmioty] (2)
Rozbłyski słoneczne - prelekcja otwarta [Koło Badań Interdyscyplinarnych] [Offtop] (1)
Przetwarzanie języka naturalnego -- pierwsze ćwiczenia i pracownia [Przedmioty] (4)
Koło/grupa zainteresowana grafiką komputerową i przetwarzaniem obrazów? [Przedmioty] (13)
Indexowanie numpy [Przedmioty] (3)
Logowanie na komputery pracowniane [Offtop] (8)
Zadanie 2.2 [Przedmioty] (1)
AWS educate - warning [Przedmioty] (2)
KN Robocik Rekrutuje! [Offtop] (1)
Projekt poszukuje studenta - praca lic/inż [Offtop] (1)
Ilość ECTS na inż. [Dziekanat] (4)
QED szuka Software Engineer'a [Praca i praktyki] (1)
Moduł "wyrażenia regularne" [Przedmioty] (2)
Ochrona własności intelektualnej [Przedmioty] (6)
MIA - wielokrotne punkty [Przedmioty] (3)
Konkurs Jane Street [Aktualności] (9)