Zastanawiający wpis w BIP UWr

Czytaliście ten wpis w BIP UWr?
https://bip.uni.wroc.pl/2921/rzecznicy-dyscyplinarni.html
Co o nim sądzicie?

Aleksandra Wencel

Wpis jest zastanawiający z następujących powodów.
(1) Ukazał się niemal półtora roku od rozpoczęcia kadencji rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich UWr. Dlaczego nie na jej początku?
(2) Nie istnieje zarządzenie Rektora UWr w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich ma kadencję 2021-2024.
(3) Od autora wpisu nie uzyskałam wyjaśnienia, na czyje polecenie wpis został zamieszczony w BIP UWr.