ISIM i Analiza matematyczna

Czy dostając się jednocześnie na ISIM i informatykę można bez żadnych konsekwencji zrezygnować z ISIMu i zostać na informatyce już po pierwszym semestrze? Moje pytanie odnosi się zwłaszcza do analizy matematycznej która na II jest realizowana przez jeden semestr a na IM przez dwa (pierwszy semestr robi się tylko rachunek różniczkowy a całkowy jest na drugim). Jakie konsekwencje wywołałaby rezygnacja z ISIMu po pierwszym semestrze i zostanie na czystej infie?

I takie pytanie offtop czy jest dostępny darmowy parking dla studentów przy instytucie i jak duży on jest?

Przy rezygnacji po pierwszym semestrze, w semestrze letnim trzeba zrealizować oprócz przedmiotów przypisanych do drugiego semestru Informatyki, Analizę matematyczną II lub 2 w Instytucie Matematycznym. Można też (trochę) zaryzykować i nie brać tego przedmiotu, ponieważ zaliczenie Logiki, Algebry i Metod programowania na informatyce daje warunkowy wpis na 3 semestr i wtedy w zimie może zaliczyć Analizę matematyczną z informatyki z pierwszym semestrem.

Parking jest darmowy, jedyna opłata to zwrotna kaucja za pilota. Czasami piloty są niedostępne,. wtedy się czeka w kolejce aż oddadzą je kończący studia.