FAQ studiowania

FAQ stworzone przez Annę Karaś (@annkrs) i Kamila Matuszewskiego (@Arsenic) w oparciu o starą wersję z poprzedniego forum.

Rekrutacja

Mam X punktów z matury, czy mam szansę się dostać?

Możesz obliczyć liczbę punktów rekrutacyjnych przy użyciu kalkulatora (autor: Michał Martusewicz @iCarrot).

Czy bez matury z Y mam szansę dostać się na studia?

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z matematyki, informatyki, fizyki i astronomii oraz dowolnego języka obcego nowożytnego. Więcej informacji znajdziesz na stronie rekrutacji.

Dni adaptacyjne

Jest gdzieś szczegółowa rozpiska, jak te dni będą wyglądać?

Plan dni adaptacyjnych jest dostępny tutaj.

Jak się ubrać na dni adaptacyjne?

Ubiór galowy na immatrykulację nie jest wymagany, ale mile widziany. Na pozostałe dni należy ubrać się zwyczajnie (schludnie).

Budynek instytutu

Czy w Instytucie Informatyki (dalej: II) obowiązuje obuwie zmienne?

Nie obowiązuje.

Czy na II obowiązuje jakiś dress code?

Nie obowiązuje.

Czy będę mógł zostawić gdzieś swoją kurtkę/płaszcz?

Każdy student może (wymagana kaucja zwrotna 20 zł) korzystać z szafki i zostawić tam swoje rzeczy. Szafki są dwuosobowe. W celu uzyskania dostępu do szafki, należy zgłosić się do pokoju 127 na I piętrze we wtorki 9:30-11:30 lub czwartki 9:30-11:30 i wziąć ze sobą kartę zobowiązań.

Jak można zdobyć pilot do parkingu II?

Po pilot do szlabanu należy zgłosić się z kartą zobowiązań w to samo miejsce, co w przypadku szafki. Kaucja wynosi 100 zł.

Czy na II można coś zjeść?

Na parterze znajduje się restauracja Plastyczna. Na pierwszym piętrze stoją automaty z napojami i przekąskami, które akceptują płatności kartą. Ponadto, w Instytucie Matematycznym również znajduje się bufet oraz kawiarnia Budzik.

Czy II jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych?

Na naszym kierunku studiowały osoby niepełnosprawne (m.in. niedosłyszące i poruszające się na wózkach inwalidzkich).

Plan zajęć

Gdzie i kiedy znajdę plan zajęć?

Plan zajęć na dany semestr jest publikowany na krótko przed rozpoczęciem na stronie systemu zapisów.

Jeśli w planie zajęć przedmiot ma dwa wykłady, to czy mogę wybrać jeden z nich?

Standardowo przedmioty mają zaplanowane 30 godzin wykładu, czyli po 2 godziny w tygodniu. Jednakże, niektóre (np. Analiza matematyczna) mają ich więcej i mogą być rozdzielone na dwa bloki wykładów w trakcie tygodnia. Obowiązują więc oba terminy.

Czym są przedmioty Q1/Q2?

Są to przedmioty półsemestralne (warte 3 ECTS). Mają oznaczenie Q1 lub Q2, w zależności od tego, w której połówce semestru się odbywają.

Czy plan zajęć może się jeszcze zmieniać?

Publikowany plan może ulegać drobnym modyfikacjom na umotywowaną prośbę studentów (np. kolizja przedmiotów).

Przedmioty

Przedmiot, na który chcę się zapisać, ma w wymagania wstępne, których jeszcze nie spełniłem. Czy mimo to mogę się na niego zapisać?

Wymagania przedmiotu są orientacyjne. Prowadzący zakłada, że słuchacze posiadają wiedzę z podanych przedmiotów, co pozwoli w pełni zrozumieć wykładany materiał. Zaliczenie przedmiotów nie jest wymagane, jednak prowadzący może przeprowadzić egzamin wstępny decydujący o przydzieleniu miejsca w grupie.

Czym są seminaria, kursy, przedmioty informatyczne, itp.?

Opis wszystkich rodzajów przedmiotów jest dostępny w programie studiów.

Co to są repetytoria? Czy muszę na nie chodzić?

Repetytoria to zajęcia pomocnicze, mające na celu ułatwienie studentom przyswojenia wiedzy z wykładów. Nie są one obowiązkowe, ale zalecane dla osób, które mają trudności ze zrozumieniem materiału lub rozwiązaniem zadań na ćwiczenia.

Czy wykłady są obowiązkowe?

Na większości przedmiotów obecność na wykładach nie jest weryfikowana. Jednakże, w niektórych przypadkach może wpłynąć pozytywnie na ocenę; szczegółowy regulamin każdych zajęć powinien zostać ogłoszony na początku semestru.

Czy obecność na ćwiczeniach/pracowniach jest obowiązkowa?

Obecność na ćwiczeniach i pracowniach nie jest weryfikowana, lecz aktywność (do której niezbędna jest obecność) na nich może wpłynąć na ocenę z przedmiotu.

Dlaczego niektóre przedmioty są prowadzone na dwóch poziomach, L i M?

Przedmioty na poziomie M dają więcej punktów ECTS od swoich licencjackich (L) odpowiedników. Rozszerzają one wykładany materiał, przez co są też odpowiednio bardziej czasochłonne. Zaliczenie ich (lub ich zamienników) jest wymagane do ukończenia studiów II stopnia.

Czy w takim razie warto robić przedmioty na poziomie M na studiach I stopnia?

Tak, jeśli planujesz skończyć studia magisterskie na II, bądź interesuje cię dana dziedzina. Każdy zaliczony przedmiot na poziomie M zwalnia cię z części egzaminu wstępnego z danego przedmiotu. Mogą one także zostać przepisane na studiach II stopnia.

Zapisy

Jak się zapisywać?

Na stronie II można znaleźć przystępny poradnik traktujący o zapisach i przedmiotach, które warto wybrać na pierwszym roku. Szczegółowe instrukcje, jak dokonać zapisu do grupy, znajdują się w systemie zapisów w zakładce Pomoc.

Na co się zapisywać?

Wymagania, które musisz spełnić, aby ukończyć studia I stopnia, możesz znaleźć w programie studiów. Sam wybór przedmiotów, które spełniają kryteria, jest dowolny.

Jak sprawdzić, jakich efektów brakuje mi do ukończenia studiów?

O pomoc w podsumowaniu zdobytych efektów, punktów za odpowiednie grupy przedmiotów itd. można poprosić panie z dziekanatu.

Jestem informatykiem, czy muszę robić WF?

Zaliczenie zajęć WF nie jest obowiązkowe. Studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2017/2018 nie otrzymują punktów ECTS za WF. Studenci przyjęci we wcześniejszych latach otrzymują za jego zaliczenie 1 ECTS.
Na WF można zapisywać się co semestr na uniwersyteckiej stronie zapisów.

Czym jest ocena zajęć i głosowanie, co one dają?

Szczegółowy opis znajdziesz na stronie zapisów w zakładce Pomoc.
Więcej informacji o głosowaniu można znaleźć też tutaj.

Zajęcia

Jakie są zasady zaliczania przedmiotu X?

Zasady zaliczania powinny być podane na wykładzie na początku semestru. Zazwyczaj są też umieszczone na stronie internetowej przedmiotu.

Ćwiczenia/pracownia w pierwszym tygodniu jest w planie przed wykładem. Czy muszę na nie iść?

Zależy od prowadzącego - można skontaktować się mejlowo i ustalić, czy obecność jest wymagana. Zazwyczaj pierwsze zajęcia mają charakter organizacyjny (omówienie zasad zaliczania, terminów kolokwiów, itp.). Na niektórych przedmiotach (np. Logika dla informatyków) jednak mogą być przeprowadzone regularne zajęcia z listą wstępną/zerową.

Co robić w sytuacji, gdy zapisałem się na przedmiot, który jest dla mnie zbyt trudny?

W takich sytuacjach zachęcamy do pracy w grupie, chodzenia na repetytoria i konsultacje do prowadzących.

Czy mogę wypisać się z przedmiotu, na który jestem zapisany?

Na początku semestru jest ogłaszany termin wypisów z zajęć. Do tego czasu można swobodnie zapisywać się i wypisywać z grup (z uwzględnieniem liczby dostępnych miejsc). Po tym terminie można skorzystać z wypisu dyrektorskiego, który przysługuje każdemu studentowi raz w trakcie studiów (raz dla I stopnia, drugi dla II stopnia). Można także przestać uczęszczać na zajęcia i uzyskać negatywną ocenę.

Nie zaliczyłem ćwiczeń i/lub pracowni, co dalej?

Jeśli będziesz chciał ponownie przystąpić do danego przedmiotu (bo np. jest on obowiązkowy), będziesz musiał zapłacić za jego powtarzanie. Opłata za ponowne przystąpienie do ćwiczeń/pracowni w wymiarze 30 godzin wynosi ok. 270 zł.

Nie zaliczyłem egzaminu, co dalej?

Zajęcia pomocnicze do przedmiotu (ćwiczenia, pracownia) są ważne przez rok, co oznacza, że w następnym roku akademickim możesz bez opłat przystąpić do obu terminów egzaminu.

Kontakt z prowadzącymi

Jak zwracać się do prowadzącego?

Na II nie mamy przesadnego przywiązania do tytułów, zwroty per “pan”, “pani” w rozmowie z prowadzącym są w porządku.

Jak pisać mejle do prowadzących?

Wiele przydatnych wskazówek można znaleźć np. na tej stronie.

Sesja

Kiedy jest sesja?

Sprawdź tutaj.

Kiedy mam egzamin z X?

Sprawdź na stronie przedmiotu lub tutaj.

Jak należy ubrać się na egzamin?

Schludnie i wygodnie, ubiór galowy nie jest wymagany.

Co należy wziąć na egzamin?

Działające długopisy niebieskiego lub czarnego koloru, legitymację studencką. Żaden prowadzący nie miał problemów z butelką wody czy chusteczkami. Kartki do pisania na brudno zostaną rozdane w trakcie egzaminu.

Niepisane zasady panujące na II

Jak tytułować prowadzących?

W nieformalnych rozmowach z innymi studentami (a często też z samymi prowadzącymi) używamy skrótów tworzonych z pierwszych liter imienia i nazwiska. Stąd np.

  • dyrektor II, Jerzy Marcinkowski, to JMa,
  • wykładowca Logiki dla informatyków, Witold Charatonik, to WCh,
  • prowadzący ćwiczenia z Logiki dla informatyków, Tomasz Wierzbicki, to TWi.

Czekoladek nie pijemy

Z Instrukcji obsługi dla studentów autorstwa Tomasza Wierzbickiego (TWi):

W szkołach na zakończenie roku uczniowie przynoszą nauczycielom kwiaty. W szpitalach wdzięczni pacjenci “rewanżują się lekarzom na parapetach”. W naszym instytucie nie ma takich zwyczajów. Osoby, które uważają, że np. po zdanym egzaminie brak “dowodu wdzięczności” jest niestosowny bardzo proszę o niestawianie mnie w kłopotliwej sytuacji. Fakt, że student posiadł wiedzę i zdał egzamin jest sam w sobie dostateczną satysfakcją dla egzaminatora i nie potrzeba psuć tej satysfakcji. Ja wiem, że intencje zwykle są dobre, ale osoba, która tak postępuje, wychodzi w naszym instytucie — mówiąc brutalnie — na strasznego palanta.

Oprogramowanie i pracownie

Jak zdobyć Microsoft Imagine (dawniej Dreamspark)?

Aby skorzystać z bezpłatnego oprogramowania Microsoftu, należy wysłać maila na adres wojles@cs.uni.wroc.pl do Wojciecha Leśniewskiego z następującymi danymi:

Temat: Microsoft ImagineX
Zawartość: Nr albumu/indeksu, nr tel. kom.: +48XXXXXXXXX, rok studiów, imię, nazwisko

Jak zdobyć Github Student Developer Pack?

Wystarczy złożyć podanie i użyć swojego emaila w domenie uwr.edu.pl.

Jak zmienić hasło do konta na pracowni?

W celu zmiany hasła do systemów Windows/Linux w laboratoriach, należy wysłać maila na adres admin@cs.uni.wroc.pl z następującymi danymi:

Temat: { <Hasło windows> | <Hasło linux> }
Zawartość: Nr albumu/indeksu, nr tel. kom.: +48XXXXXXXXX, imię, nazwisko

7lajków