Różnice w programie studiów od roku 2020/2021

Rozważam studia na II na informatyce. Przeglądałem dokładnie stronę z listą przedmiotów i wczytywałem się w program studiów. W temacie FAQ studiowania jest jednak podana w paru miejscach taka informacja:

od sem. 2020/2021: program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 pojawi się wkrótce (FAQ jest na bieżąco aktualizowane)

Moje pytanie brzmi: jakiego typu będą różnice w programie w porównaniu do poprzednich lat? Ilość godzin na poszczególnych przedmiotach, inne/nowe przedmioty obowiązkowe, mniejsza/szersza gama przedmiotów wybieralnych, mniejsza/większa swoboda w wyborze przedmiotów? Pierwsza tura kwalifikacji już się zakończyła i trzeba składać dokumenty, a nawet jeśli nie ma jeszcze gotowego całego programu, zamieszczenie choćby ogólnych informacji na ten temat byłoby pomocne żeby wiedzieć, czego się spodziewać. Nie chcę żeby się okazało, że wybrałbym uczelnię i kierunek na podstawie nieaktualnych informacji i otrzymał coś diametralnie innego niż było przedstawione.

Program zmienił się nieznacznie, głównie zmieniła się jego szata graficzna (z powodów formalnoprawnych). Program jest teraz załącznikiem 83 do uchwały senatu, można go znaleźć tu: https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20961/zalaczniki-do-uchwaly-nr-133_2019-od-42-do-94.pdf

4 polubienia

Program nie zmienił się pomijając ew. jakieś drugorzędne kwestie techniczne, Rada Wydziału nie uchwalała żadnej zmiany merytorycznej.

1 polubienie