Jak zaliczyć praktykę zawodową

Praktyki

Sposoby zaliczania praktyk zawodowych na II

 1. Skierowanie na praktyki
 • trzeba (wcześniej) załatwić umowę między UWr a pracodawcą i wykupić ubezpieczenie
 • należy dostarczyć zaświadczenie o odbyciu praktyki
 • 1 ECTS/tydzień praktyk (max. 6 ECTS)
 1. Zwolnienie z praktyk
 • należy dostarczyć podanie o zwolnienie praktyki zawodowej i kserokopię umowy (osobiście dr. Grocholskiemu lub na półce)

 • w podaniu należy w wyczerpujący sposób opisać, w jaki sposób przebiegała praktyka (praca):

  • opis systemów, którymi się zajmowano
  • zakres wykonywanych prac
  • wykorzystane technologie, środowiska
  • sposób i narzędzia testowania
  • zespół, w którym się pracowało, organizacja pracy zespołu
  • odbyte szkolenia
 • za zwolnienie z praktyk można dostać:

  • licencjat - 3 ECTS
  • inżynier - 4 ECTS

Jeśli student zmienia profil studiów z lic na inż lub odwrotnie, a ma zaliczone praktyki, to nadmiarowy/brakujący punkt ECTS jest odejmowany/przyznawany.

Student składa dokumenty w dziekanacie (dr. Grocholskiemu) w terminie trzech dni roboczych od zakończenia sesji poprawkowej w semestrze, w którym praktyka została zakończona.

Na jaki przedmiot “praktyka zawodowa” się zapisać

 • praktykowałem w te wakacje i chcę mieć punkty za praktyki przyznane w semestrze (Z)17/18 - zapisujesz się w tym semestrze na przedmiot “praktyka zawodowa - n tygodni”, gdzie n zgodnie z opisem wyżej
 • planuję praktyki w przyszłe wakacje - zapisujesz się w semestrze (L)17/18 na przedmiot “praktyka zawodowa - n tygodni”, gdzie n zgodnie z opisem wyżej. Jeśli okaże się, że jednak nie będziesz pracował, to zostaniesz bez konsekwencji “wypisany z tego przedmiotu” w usosie w czasie rozliczania semestru.

(gdzie: te wakacje - 2017, przyszłe wakacje - 2018, ten semestr - (Z)17/18)

Informacje o zaliczeniu praktyki, wymaganych dokumentach są na stronie Instytutu:
http://www.ii.uni.wroc.pl/dla-studenta/prace-staze-praktyki

10 polubień

Czy ktoś może próbował przerobić to podanie z formatu pdf, aby dało się wypełnić je w komputerze i nie musieć pisać ręcznie?


spróbowałam

Grocholski zdecydowanie preferuje wypełnienie tego ręcznie jkbc :wink:

1 polubienie

Ehhh…

Podanie o zwolnienie z projektu zespolowego.pdf (43,4 KB)

1 polubienie

Czy dawał ktoś podanie wypełnione komputerowo? Czy Grocholski podpisze tylko, jeśli jest ręcznie?

Poszła płota, że należy ręcznie. Więc oddawałem ręcznie. Możesz spróbować komputerowo :stuck_out_tongue:

1 polubienie

Ja najpierw oddałem wypełnione ręcznie, ale wkradł się drobny błąd i poprosił mnie, by poprawiona wersja była wypełniona na komputerze.

1 polubienie

Zaniosłem mu dwa różne dokumenty, oba były wydrukowane, oba zostały podpisane.

2 polubienia