AWS educate - warning

projektowanie-wdr-sys-w-chm

(Wojciech Pędrak) #1

To ja tutaj tylko o moich błędach napiszę. Nie próbujcie kliknąć “End Lab” jak już będziecie chcieli zakończyć na dany dzień pracę z AWS-em. Powoduje to odebranie wam dostępu do samego AWS-a w ramach waszego konta educate.

Sam AWS mówi o tym o tutaj: https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/educate-starter-account/ (" Important: If you choose End Lab, you will lose access to your Starter Account. Do not choose End Lab unless you no longer want to use your Starter Account.")


(Wojciech Pędrak) #2

Założyłem ticketa do AWSa i poprosiłem o odblokowanie kursu. Ku uciesze mojej duszy taką dostałem odpowiedź:

Hi Wojciech,

Greetings!

We have reset your lab attempt for the AWS Educate Starter Account 75 - 2 lab. You can launch it again now! :slight_smile:

Also, when you start a lab, please don’t end it. If you hit the end lab button before completing your work, then it will lose all your work done. Labs cannot be paused. Whenever you have to stop your work for the day and want to resume on next day just simply close the browser tab and continue whenever you want.

We are solving this ticket now. Please feel free to connect back with us if you need any further assistance. We would be happy to help you.

See you in the Cloud,
Shashank from Qwiklabs