Dlaczego udział w ocenie zajęć jest tak ważny!?


(Kacper Kulczak) #1

Najlepiej na to pytanie odpowiada email od prof. Marcinkowskiego (dyrektora instytutu informatyki) z poprzedniego roku. Przypomnienie, albo przedstawienie jaki mamy wpływ:

Szanowni Państwo, Studenci w Instytucie Informatyki UWr;

Przypominam o udziale w Ocenie Zajęć w Systemie Zapisów.

Chciałbym Was prosić, żeby każdy kto chodził na jakieś zajęcia wziął
udział w ich ocenie. Najlepiej, żeby taka ocena nie ograniczała się do
oceny numerycznej, ale żeby zawierała też opinię napisaną otwartym
tekstem.

Wasze oceny są podstawowym narzędziem zapewnienia jakości zajęć.

W pierwszym rzędzie są okazją do refleksji dla
samych prowadzących. To jest ważniejsze niż myślicie.

Poza prowadzącym oceniane zajęcia,
KAŻDĄ Waszą opinię starannie przeczytają:
dyrektor Instytutu, z-ca dyrektora d.s. dydaktycznych oraz – jeśli ocena
dotyczy ćwiczeń lub pracowni – osoba prowadząca wykład do tych
ćwiczeń/pracowni. Uzyskana w ten sposób informacja jest istotna przy
decyzjach o obsadzie zajęć, a także przy decyzjach o przedłużeniu
zatrudnienia niektórych pracowników.

Pole manewru jakie dyrekcja Instytutu ma w róznych sprawach jest
nieduże, a skutki podejmowanych działań
(na przykład polegających na poszukiwaniu osób, które mogłyby
przejąć szczególnie krytykowane zajęcia)
są odłożone w czasie.
Dlatego mogą być trudne do zauważenia z
perspektywy studentów, którzy na ogół nie mają naocznej wiedzy o tym,
jak Instutut wyglądał więcej niż 5 lat temu.

Ponadto natura działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
nie ułatwia publicznego dyskutowania naszych działań. Nie wypada
nam mówić że “jako alternatywę dla słabego wykładu XXX
proponujemy teraz wykład YYY, na ten sam temat, i spodziewamy się,
że w kilkuletniej perspektywie YYY całkowicie zastąpi XXX”.

Ale takie działania są podejmowane i są, między innymi, konsekwencją
Waszych ocen.

Dlatego bardzo Was proszę – weźcie udział w Ocenie Zajęć, bo to jest ważne.

Jerzy Marcinkowski

29 czerwca 2017

Mam nadzieję, że pogłębi to chęć do uzupełniania pól tekstowych w ankietach :wink:


(Kacper Kulczak) #2

(Kacper Kulczak) #3

A na koniec ciekawostka. Klikając w pinezkę, można sobie prywatnie odpiąć temat. Przestanie wyświetlać się wtedy na górze listy.


(Jerzy Marcinkowski) #4

To ja bym chciał tylko powiedzieć, że przeczytałem ten powyższy email i całkowicie się zgadzam z tym co ja-sprzed-pól-roku tam napisał.

jm .