Dostęp do danych w /pio/data/data

przetwarzanie-języka-naturalnego

(Michał Martusewicz) #1

Czy ktokolwiek ma jakikolwiek dostęp do plików z /pio/data/data na pracowni?
Na przykład w lab110-01 /pio/data jest pusty, w lab110-02 wyskakuje błąd 512.
Lab 137 w ogóle nie ma dostępu do pio.