Human poza Instytutem

Czy ktoś zaliczał przedmiot humanistyczny na innym wydziale?

Jak wygląda procedura zapisów?

Jeżeli chodzi o humany poza instytutem to robiłem “ekonomikę integracji europejskiej” na matematyce. Zapisywałem się przez USOS i trzeba było ten fakt zgłosić w dziekanacie. Nie znam nikogo kto by robił humany poza wydziałem.

Ja robiłem na innym wydziale. Procedura zapisu wyglądała tak: zarekrutowałem się na filologię polską :P.

A tak serio, to rzeczywiście pytałem wtedy w naszym dziekanacie, czy mogę przepisać przedmiot humanistyczny zrobiony na innym wydziale i powiedziano mi, że “tak, ale muszę sobie sam na tamtym wydziale załatwić zapisanie na przedmiot”. Co oczywiste w moim przypadku nie miałem problemu z zapisem.

Biorąc pod uwagę różnorakie doświadczenia, wydaje mi się, że najlepiej pewnie spróbować skontaktować się z prowadzącym przedmiot (czy też grupę ćwiczeniową) i zapytać czy nie miałby nic przeciwko, żeby uczęszczać na jego zajęcia. Następnie zapytać, czy ma jakieś porady co do formalnego załatwienia tego, albo się po prostu przejść do odpowiedniego dziekanatu. I być cierpliwym, bo z tego co zaobserwowałem, to nie każdy dziekanat na UWr jest taki cudowny jak nasz.

Moja narzeczona chodziła chyba na łacinę na filologii klasycznej (i to nie był lektorat z SPNJO, tylko normalny przedmiot na filologii), mimo że studiowała filologię germańską. I jeśli dobrze pamiętam, to stało się to w ten sposób, że poszła na jakieś warsztaty z prowadzącą tę łacinę i została namówiona, żeby się zapisać na przedmiot. Później co prawda chyba był problem, żeby jej to podpięli pod program studiów (bo przecież nie było takiego przedmiotu w jej programie).

Upewniłbym się zresztą, czy to co chcesz zrobić, można uznać za przedmiot humanistyczny. Kiedyś ustaliłem, że definicja przedmiotu humanistycznego na naszym wydziale to “to co dziekan uzna za przedmiot humanistyczny”. Pamiętam, że kiedyś kolega zrobił Dydaktykę na matematyce i dziekan się nie zgodził na przepisanie tego jako humana.

2 polubienia