Maile - zapisy.ii.uni.wroc.pl

Upewnij się, że adres e-mail podany przy rejestracji jest adresem, z którego korzystasz w systemie zapisów - na jego podstawie nadawane są uprawnienia Student/Pracownik.

Zmieniłem adres e-mail w systemie zapisów (na @cs), a później tutaj na identyczny. Czy to się samo zintegruje?

Po zmianie adresu na tym forum nie dostałem maila potwierdzającego, a mimo to wygląda na to, że zmiana została zaakceptowana. Podejrzane.

Samo jeszcze na pewno nie :roll_eyes:

1 polubienie