Nowa kadencja prodziekanów

Kiedy zaczyna się nowa kadencja prodziekanów i ile będzie trwała?

Kadencja zaczyna się 1 września 2020 roku i trwa cztery lata. Prodziekanem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł lub stopień naukowy, z tym że prodziekanem właściwym do spraw nauki może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego. Prodziekanów powołuje rektor.

Wskazanie kandydata na prodziekana właściwego w sprawach studentów wymaga uzgodnienia przez właściwy organ Samorządu Studentów Uniwersytetu. Niezajęcie stanowiska w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kandydata uważa się za wyrażenie zgody.

1 polubienie

Dziękuję za odpowiedź!

Wraz z nowymi kadencjami planuje się też reorganizację i zmiany w zakresach kompetencji poszczególnych osób funkcyjnych, jednak z punktu widzenia studentów raczej nie będzie tego widać. Spodziewam się, że będziemy w dużym stopniu kontynuować dotychczasową politykę.

Przy okazji chciałbym jasno powiedzieć, że nie należy się spodziewać empatii wobec osób, które przesyłają cudze rozwiązania. Pojawiają się przypadki obcesowych plagiatów, takich jak przekopiowane w całości rozwiązania z innych grup, ale przede wszystkim niepokoi liczba “podejrzanych” rozwiązań. Takie przypadki (gdzie zbieżność w ramach pojedynczego zadania może być przypadkowa lub nie) są katalogowane i, jeśli się będą powtarzać, to będą rozpatrywane całościowo.