O kategorii Aktualności

Ważne wydarzenia na uczelni (olimpiady, konkursy, wykłady, obrony doktoratów) oraz działalność Koła Studentów Informatyki.