Ochrona własności intelektualnej

ochrona-włas-intelektualnej

(Michał Martusewicz) #1

Czy były podobne jakieś zasady zaliczenia przedmiotu?


(Michał Łazowski) #2

Nie :neutral_face:

(spóźniłem się 2 minuty, ale wątpię, żeby tak szybko je przedstawił)


(Wojciech Meller) #3

Na informatyce stosowanej i systemach pomiarowych wystarczyło mieć notatki i max 2 nieobecności na wykładach i się dostawało 3. Na wyższą ocenę pisze się egzamin.


(Szymon Miler) #4

Tutaj nie sprawdzał obecności


(Maksymilian Zawartko) #5

Zapytałem o to po wykładzie i dowiedziałem się, że ma być egzamin, aczkolwiek wykładowca rozważa opcję zrobienia tak jak na innych wydziałach, czyli w skrócie do wyboru:

  • zaliczenie na podstawie obecności udokumentowanej sporządzonymi notatkami + prosty sprawdzian
  • lub bez notatek za to trudny egzamin.

Wykładowca powiedział, że się zastanowi i za tydzień poda ostateczne zasady zaliczania.


(Michał Postawka) #6

Jak trudno to będzie zdać bez żadnych obecności?