Panel Spraw Instytutowych

Chciałbym zaprosić Państwa do udziału w zdalnym panelu poświęconym planom powrotu do zajęć stacjonarnych i ogólnie organizacji zajęć w okresie okołopandemicznym. Tradycyjnie, żeby zapoznać się ze zdaniem studentów, wystarczyło przejść się po korytarzu, wpaść do pokoju KSI albo porozmawiać na przerwach. Niestety, przez zajęcia zdalne ten kontakt jest utrudniony, a przede wszystkim stał się mało reprezentatywny.

Dlatego zapraszam do panelu jako sposobu poznania zdania przedstawicieli naszej wspólnoty instytutowej. Ma to być publiczna dyskusja z udziałem przedstawicieli różnych stanowisk dotycząca tego kiedy, w jakim trybie i zakresie nasz instytut powinien powrócić do prowadzenia zajęć stacjonarnych. Do udziału w tym panelu chciałbym wybrać osoby reprezentujące różne grupy i różne opinie, dlatego stworzyłem prosty formularz rejestracyjny. Wyobrażam sobie, że panel będzie trwał 90-120 minut.

Pierwszy panel odbył się 24 listopada, drugi jest zaplanowany na 11 grudnia o 12:15. Zapisy na drugi panel:
>>>Zapisy<<<

9polubień

Przedostatnie pytanie brzmi:

Jeśli powrót do prowadzenia zajęć zdalnych byłby możliwy prawnie od 7 stycznia, to kiedy, w jakim zakresie i pod jakimi warunkami powinien nastąpić?

Rozumiem że chodzi jednak o zajęcia stacjonarne?

Poprawione, dzięki!

Przydałby się jeszcze przedstawiciel I roku w panelu, ktoś chętny?

Dziękuję wszystkim osobom, które wyraziły zainteresowanie panelem. Ustaliłem termin panelu na:

wtorek, 24 listopada, 14:00-16:00

Spośród zgłoszeń wybrałem 5 osób, które reprezentują różne opinie odnośnie powrotu na zajęcia i różne lata (niestety, z I roku nikt się nie zgłosił), i te osoby będą miały pierwszeństwo wypowiedzi na poruszane tematy. Pozostałe osoby też będą mogły zabierać głos w dyskusji. Szczegóły techniczne odnośnie spotkania będą podane tutaj we wtorek rano.

Panel już dziś o 14:00! Aby wziąć w nim udział, należy dołączyć do zespołu w MS Teams kodem:
vevsg51

Serdecznie zapraszam.

Pierwszy Panel był bardzo interesujący, ale niestety nie starczyło nam czasu omówić wszystkich kwestii. Dlatego chciałbym zrobić drugi panel w piątek, 11 grudnia, od 12:15. Tym razem chciałbym omówić tematy, które w najbliższym będą w różnych gremiach rozstrzygane, czyli:

  • Jak mają wyglądać wykłady po powrocie do zajęć zdalnych? Czy hybrydowość ma sens? Czy wszystkie wykłady powinny być nagrywane?
  • Obciążenie studentów w czasie zajęć zdalnych: czy studia zajmują teraz dużo więcej czasu? Czy może dużo mniej?
  • Kontrolowanie samodzielności pracy studentów na ćwiczeniach: czy przyszła pora na drastyczne rozwiązania?
  • Czy osobne oceny z ćwiczeń i egzaminów mają jeszcze sens? Czy może powinna być jedna ocena z przedmiotu?

Formuła z 5 osobami prezentującymi różne punkty widzenia się sprawdziła, dlatego ponownie proponuję zapisy:
>>>Zapisy<<<

Co do formuły egzaminów w najbliższej sesji, to pracujemy nad tym bardzo intensywnie, prawdopodobnie konkretna informacja na ten temat pojawi się w trzecim tygodniu grudnia.

1polubienie

A jakie rozwiązania są brane pod uwagę? :thinking:

Dziś mieliśmy na ten temat bardzo długą dyskusję i jest wiele wymiarów, w których jest to rozważane. Szczególnych rozwiązań jest bardzo dużo, wymienię kilka, które sobie teraz przypominam: zastosowanie różnego rodzaju mniej lub bardziej nachalnego proctoringu, normalizacja ocen, uprzejme poproszenie studentów, żeby pracowali samodzielnie, wykorzystanie działań przewidzianych w przepisach (np. pkt 6 kodeksu samodzielnego studiowania, par. 31 regulaminu studiów, art. 272 kk i tak dalej), rezygnacja z wymagania samodzielności na rzecz pracy (oficjalnie) grupowej, zmiany w sylabusach poszczególnych przedmiotów mające na celu przeniesienie ciężaru zaliczenia na projekty, nie robienie niczego i czekanie na to, czy eskalacja sama się zatrzyma… Generalnie każdy ma inne zdanie w tej sprawie.

3polubienia

(wpis wycofany przez autora, zostanie automatycznie usunięty za 72 godziny, chyba że zostanie oflagowany)

Co autor miał na myśli przez “czy hybrydowość ma sens”? Porównujemy wykłady hybrydowe do stacjonarnych na które zawsze można przyjść czy do ściśle zdalnych na które przyjść się nie da?

Tak, do obu, ale przede wszystkim do nagrywanych wykładów stacjonarnych. Nie brak opinii, że hybrydowość wykładów to zgniły kompromis, między innymi dlatego, że wpływ słuchaczy zdalnych na przebieg wykładu jest iluzoryczny, a narzut techniczny jest duży i rozpraszający.

3polubienia

Rozumiem, chociaż z opiniami których nie brak nie mógłbym się bardziej nie zgodzić

1polubienie