Pole last activity nie wyświetla się poprawnie

Pic rel, znów na Edge’u.

I tutaj w sumie też