Pomoc w napisaniu funkcji

python

(Kacper Kulczak) #1

Czy ktoś posługujący się sprawniej odemnie pythonem mógłby pomóc z napisaniem następującej funkcji

(k, list) -> generator zwracający wszystkie krotki długości k że każdy z elementów krotki należy do listy.


(Adam Gańczorz) #2

Taka funkcja jest dostępna: itertools.combinations.