Pomoc w napisaniu funkcji

Czy ktoś posługujący się sprawniej odemnie pythonem mógłby pomóc z napisaniem następującej funkcji

(k, list) -> generator zwracający wszystkie krotki długości k że każdy z elementów krotki należy do listy.

Taka funkcja jest dostępna: itertools.combinations.

3 polubienia