Pozostaw po sobie porządek!


(Kacper Kulczak) #1

Drogich studentów, korzystających z deklaracji wydrukowanych przez jmi, uprasza się o zachowanie porządku na półce.

  • Nie wyjmowanie karteczek ze środka stosu
  • Pozostawienie po sobie jednego stosu, w bocznej części półki