Praca dyplomowa na inż.

Czy pracę dyplomową na inżynierce można tworzyć w pełni indywidualnie? Zdaje mi się, że słyszałem o osobach, które tak robiły, ale z drugiej strony w regulaminie naszych studiów jest taki punkt:

Na zakończenie studiów studenci przygotowują pracę dyplomową:
• na studiach licencjackich praca ma formę indywidualnego lub zespołowego projektu programistycznego
lub pisemnego opracowania wybranych zagadnień informatycznych;
na studiach inżynierskich praca ma formę zespołowego projektu programistycznego.

Ja (i zapewne większość moich kolegów) pisaliśmy swoje prace inżynierskie indywidualnie i raczej nikt nie robił z tego powodu problemu.