Praca inżynierska - licencje

Jak to jest z licencjami przy używaniu bibliotek / oprogramowania?

Musi być MIT, czy wystarczy GNU General Public License version 2.0 (GPLv2)?