Praktyki w Narodowym Funduszu Zdrowia

Koleżanki i Koledzy,

Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje chętnych do odbycia praktyk, podczas których będzie można podjąć się zadań związanych z walką z COVID-19. Przekazuję krótką notatkę związaną z tymi praktykami. Z racji tego, że oprócz kierunków humanistycznych poszukuje się studentów także informatyki i analizy danych, to podejrzewam, że praktyki te mogą być nieco ciekawsze niż wynikałoby z tej krótkiej notatki.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z dr Biernacką najpóźniej jutro.

Mając na celu realizację zadań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz koordynacją szczepień przeciw tej chorobie zapraszamy Państwa do współpracy. Poszukujemy studentów, którzy mogliby odbyć praktyki w NFZ, polegające głównie na wsparciu Telefonicznej Informacji Pacjenta oraz Infolinii Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. NFZ zapewnia materiały merytoryczne: skrypty i bazy wiedzy niezbędne do realizacji zadań oraz dostęp do aplikacji klienckiej poozwalającej na wykonywanie zadania związanego z odbieraniem telefonów od klientów. Oprócz tego bieżące wsparcie organizacyjne realizowane przez opiekuna praktyk. Niewykluczone jest również wsparcie w innych działaniach związanych z pandemią COVID-19. Poniżej informacje dotyczące kluczowych aspektów projektu.

Podmiot organizujący: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Zakres kierunków studiów: zdrowie publiczne, socjologia, psychologia, administracja, informatyka, analiza danych i pokrewne do wskazanych
Czas trwania współpracy: planowo do 3 miesięcy dla konkretnego studenta, od 10 do 15 godzin tygodniowo - harmonogramy do ustalenia - dostosujemy wg potrzeb i możliwości ewentualnego zaliczenia wsparcia udzielonego NFZ w poczet praktyk studenckich
Termin rozpoczęcia wsparcia: pierwsza grupa studentów - druga połowa stycznia, początek lutego 2021 r.
Obszar działania: praca zdalna, możliwa do realizacji “z domu”, inne formy będą określone w porozumieniu

Nie ma informacji o tym, czy praktyki są płatne. Praca na słuchawce nie pokrywa żadnego z obszarów działań informatycznych koniecznych do zaliczenia praktyk na Informatyce.

5polubień