Projekt poszukuje studenta - praca lic/inż


(Marek Materzok) #1

Poszukuję studentów chętnych do współpracy przy realizacji pewnego projektu, który ma potencjał znaleźć zastosowanie w dydaktyce i być może też w przemyśle. Mowa o symulatorze układów cyfrowych DigitalJS. Jego wyróżniającą cechą jest możliwość symulowania w wizualnej formie układów zaprojektowanych w języku Verilog. W DigitalJS w obecnym stanie można symulować projekty nietrywialnego rozmiaru, np. mały procesor. Brak jednak wielu pożytecznych funkcji, które typowo występują w poważnych symulatorach; na stronie projektu znajduje się (prawdopodobnie niekompletna) lista TODO.

O symulatorze napisano już w kilku miejscach w Internecie:

Do pracy przy projekcie potrzebna jest znajomość Javascriptu, npm, technologii frontendowych (HTML, SVG, CSS), wykorzystywana jest biblioteka Backbone.js.