Projekt - Sieci Neuronowe - ICRL

sieci-neuronowe

(Kacper Kulczak) #1

Parę informacji

Zgodnie z tym co powiedział Pan Chorowski mamy nie duplikować prac na temat paperów, dlatego przed zgłoszeniem się pod jakimś projektem należy sprawdzić czy nie jest on już zajęty (issue na github z labelką in-progress lub completed). Zamieszczam również formularz gdzie można się zgłaszać.

Formularz do zgłaszania się:

Lista projektów zajętych:

Przykładowo już 3 projekty są zajęte przez zespoły z ii.
JCh powiedział że issue na github sa wiążące.

Opis co właściwie robimy: