Punkty za język angielski na poziomie dwujęzycznym

Czy taki zapis (link i cytat poniżej) na stronie związanej z zasadami rekrutacji oznacza, że maksymalnie za język obcy można dostać aż 53.2 punktów (4/3 * 100 * 0.4), czyli o 13.2 więcej niż w przypadku pisania rozszerzenia na 100%. Jestem przyszłorocznym maturzystą i jestem na etapie decydowania jakie przedmioty pisać na maturze, a 13pkt w rekrutacji wydaje się być dużą przewagą, zwłaszcza w kontekście ubiegania się o stypendium w programie Młody Badacz.

“Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.”

Tak, takie są zasady - potwierdzam.