Reset powiadomień dla kategorii

Każdemu użytkownikowi zresetowano ustawienia powiadomień dla odpowiednich kategorii. Osobom którym zależy na powiadomieniach zaleca się ponowne ustawienie.