Rzecznik akademicki w Instytucie Informatyki

Od stycznia tego roku na naszym wydziale funkcjonuje instytucja rzecznika akademickiego. W Instytucie Informatyki rolę tę pełni Witold Charatonik. Można zwracać się do niego w sprawach związanych z funkcjonowaniem instytutu/wydziału. Osoba zgłaszająca może liczyć na wysłuchanie, zdiagnozowanie problemu i udzielenie porady lub pomocy w jego rozwiązaniu.

Sposoby kontaktowania się z rzecznikiem (w tym również te zapewniające anonimowość) opisane są na stronie Instytutu.

3 polubienia