SI - punkty

Jeśli dobrze zrozumiałem regulamin przedmiotu i zakładając że maksymalna liczba punktów to 130. To zdobywając wszystkie 130 punktów można otrzymać 13 punktów do egzaminu.

Tutaj wykresik zależności punktów do egzaminu od liczby zdobytych punktów na ćwiczeniach.

Pytanie zatem ile punktów będzie do zdobycia na egzaminie?

Gdyby ktoś zastanawiał się po co te wyliczenia:

Osoba, która ma piątkę na ćwiczeniach i wystarczającą liczbę punktów bonusowych, żeby zaliczyć egzamin (na ocenę dostateczną) zostaje z egzaminu zwolniona (oczywiście z oceną bardzo dobrą).

1 polubienie