Skos żyje


(Anna Karaś) #1

Skos ożył, można się logować.


(Marek Materzok) #2

Ciekawostka dla zainteresowanych sieciami: problem nie był ani ze SKOSem, ani z CASem (systemem kont USOSa), tylko z routingiem w ramach WASKu. SKOS i CAS są w różnych fizycznych lokalizacjach; w momencie awarii oba serwisy były osiągalne z zewnątrz WASKu, jednak wewnątrz nie docierały pakiety między nimi.