Stypendia dla studentów II roku studiów I stopnia

Ze strony UWr:

Studenci II roku studiów I stopnia mogą starać się o stypendia 1370,70 zł brutto miesięcznie + opiekę tutora (25 godzin/semestr) w ramach realizowanego przez UWr projektu Szkoła Orłów: https://uni.wroc.pl/szkola-orlow-do-zdobycia-ostatnie-stypendia-dla-studentow/
Wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora, który powinien zakończyć się przygotowaniem publikacji mającej walor naukowy po trzecim roku studiów.
Kryteria - studiowanie 2 kierunków jednocześnie, wysoka średnia ocen.

Być może ze względu na termin ogłoszenia konkursu konkurencja nie będzie zbyt duża…

Nie wiem, czy da się, studiując u nas, studiować jednocześnie drugi kierunek, utrzymując do tego wysoką średnią. Chyba, że ISIM liczy się jako dwa kierunki?

2polubienia

ISIM to niestety jeden kierunek.

Sporo osób z ISIMu robiło zawsze tak, że było jednocześnie na ISIMie i na informatyce by załapać się na dodatkowe stypendia. Ale są też wyjątki i np. były osoby, które miały na isimie średnią 5.0 za cały rok.

Tak informacyjnie: to jest drugi i ostatni nabór (pierwszy dotyczył olimpijczyków i odbył się gdy ten rocznik zaczynał pierwszy rok). Nie widzę aby ministerstwo ogłosiło kolejną edycję programu.

Na UWr od tego roku są stypendia Młody Badacz dla przyjętych na I rok - ciekawostka: studenci z naszego wydziału otrzymali aż 37 stypendiów na 100 przyznanych. Gdzieś widziałem, że planowane jest też ich przyznawanie dla studentów wyższych lat zainteresowanych pracą naukową ale szczegóły nie są jeszcze znane.

1polubienie