Stypendia dla studentów II roku studiów I stopnia

Ze strony UWr:

Studenci II roku studiów I stopnia mogą starać się o stypendia 1370,70 zł brutto miesięcznie + opiekę tutora (25 godzin/semestr) w ramach realizowanego przez UWr projektu Szkoła Orłów: https://uni.wroc.pl/szkola-orlow-do-zdobycia-ostatnie-stypendia-dla-studentow/
Wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora, który powinien zakończyć się przygotowaniem publikacji mającej walor naukowy po trzecim roku studiów.
Kryteria - studiowanie 2 kierunków jednocześnie, wysoka średnia ocen.

Być może ze względu na termin ogłoszenia konkursu konkurencja nie będzie zbyt duża…

Nie wiem, czy da się, studiując u nas, studiować jednocześnie drugi kierunek, utrzymując do tego wysoką średnią. Chyba, że ISIM liczy się jako dwa kierunki?

2 polubienia

ISIM to niestety jeden kierunek.

Sporo osób z ISIMu robiło zawsze tak, że było jednocześnie na ISIMie i na informatyce by załapać się na dodatkowe stypendia. Ale są też wyjątki i np. były osoby, które miały na isimie średnią 5.0 za cały rok.

Tak informacyjnie: to jest drugi i ostatni nabór (pierwszy dotyczył olimpijczyków i odbył się gdy ten rocznik zaczynał pierwszy rok). Nie widzę aby ministerstwo ogłosiło kolejną edycję programu.

Na UWr od tego roku są stypendia Młody Badacz dla przyjętych na I rok - ciekawostka: studenci z naszego wydziału otrzymali aż 37 stypendiów na 100 przyznanych. Gdzieś widziałem, że planowane jest też ich przyznawanie dla studentów wyższych lat zainteresowanych pracą naukową ale szczegóły nie są jeszcze znane.

1 polubienie