Stypendia Fundacji LOTTO (65x18k)

Więcej informacji: https://www.fundacjalotto.pl/65

Program stypendialny LOTTO ,

Fundacja LOTTO prowadzi program polegający na przyznaniu 65 studentom – 65 stypendiów (w kwocie 18 000 zł brutto 1500 zł /m-cznie)

Możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium kończy się wraz z dniem 30.06.2021 r.

Program Stypendialny skierowany jest do studentów:
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy są na:

 • trzecim bądź czwartym semestrze studiów I stopnia,
 • pierwszym lub drugim semestrze studiów II lub III stopnia lub
 • 2, 3, bądź 4 roku studiów jednolitych, posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie.
 • mają nie więcej niż 26 lat (są urodzeni po 31 grudnia 1994 r.)
 • osiągają dobre wyniki w nauce tj. posiadają średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,0
 • aktualnie nie pobierają stypendium pochodzącego od innego podmiotu (z wyłączeniem stypendiów: socjalnych, naukowych, pochodzących od instytucji publicznych np. Prezydenta Miasta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Związków Sportowych itp.)
 • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub będąc obywatelami innego państwa posiadają Kartę Polaka
 • są czynnymi studentami uczelni
 • studiują na uczelni publicznej lub niepublicznej na kierunkach ścisłych, technicznych, technologiczno-informatycznych np. informatyka, matematyka lub na kierunkach pokrewnych;


Jakie dokumenty powinienem tu wrzucić?

Myślę, że są one do uzyskania w dziekanacie. Słyszałem, że kiedyś jeden z naszych studentów miał takie stypendium.

1 polubienie

Wysłałem do koordynator tego programu pytania, i odpowiedź na nie może trochę pomóc przy wypełnianiu wniosków.

Dzień dobry,

dostałem dzisiaj informację o Jubileuszowym Programie Stypendialnym 65 na 65 i w związku z tym mam dwa pytania:

 • paragraf 11. punkt 5. mówi o obowiązku udziału w wydarzeniach i projektach edukacyjno-społecznych organizowanych przez Fundację LOTTO, czy może Pani przybliżyć co się kryje pod tym określeniem?

 • paragraf 5. punk 2. podpunkt b - jeśli w trakcie studiów, o których mowa student wybiera większość przedmiotów samodzielnie, to ma dostarczyć listę przedmiotów które wybrał do tej pory, czy też listę wszystkich przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet?

Z wyrazami szacunku,

Kuba Nowak

I otrzymałem taką odpowiedź:

Dzień dobry,

 • paragraf 11. punkt 5. mówi o obowiązku udziału w wydarzeniach i projektach edukacyjno-społecznych organizowanych przez Fundację LOTTO, czy może Pani przybliżyć co się kryje pod tym określeniem? (Gala inaugurująca, może max 3 spotkania, które będą miały charakter integracyjny)

 • paragraf 5. punk 2. podpunkt b - jeśli w trakcie studiów, o których mowa student wybiera większość przedmiotów samodzielnie, to ma dostarczyć listę przedmiotów które wybrał do tej pory, czy też listę wszystkich przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet? (te przedmioty, na które Pan uczęszcza)

Z poważaniem,

Joanna Makarewicz
Koordynator