Wolves Summit 2022

Link do rejestracji za free: Microsoft Forms

W dniach 24-27 maja 2022 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym w Hali Stulecia odbędzie się jedna z największych konferencji dla start-upów oraz inwestorów Wolves Summit 2022. Uniwersytet Wrocławski jest partnerem tego wydarzenia. W związku z tym przygotowana została specjalna oferta dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych UWr - darmowy udział w wydarzeniu oraz możliwość skorzystania z udziału w spotkaniach 1:1 z potencjalnymi inwestorami. Więcej informacji znajdą Państwo poniżej:

Poszukujesz pracy lub jesteś studentem, który kończy studia i chcesz dołączyć do szybko rozwijającego się świata startupów i innowacji?

Organizatorzy Wolves Summit 2022, największego w Europie Śródkowo-Wschodniej festiwalu startupowego, co edycję łączącego więcej niż 2000 startupów i inwestorów, zapraszają studentów i pracowników akademickich z całej Polski do darmowego udziału w wydarzeniu, które odbędzie się we Wrocławskim Centrum Kongresowym w dniach 24-27 maja 2022.

Po raz pierwszy organizatorzy oferują bezpłatne bilety typu “Viewer pass” dla studentów i pracowników akademickich, żeby umożliwić większej liczbie utalentowanych młodych ludzi łatwiejszy dostęp do światu innowacji i startupów. Bilet “Viewer pass” daje dostęp do oglądania wszystkich scen oraz do systemu umawiania spotkań biznesowych (dodatkowo płatny - 79 zł).

Co zyskasz, jeśli dołączysz do Wolves Summit 2022?

  • Poszerzysz swoją sieć kontaktów biznesowych w świecie startupów i innowacji,
  • Rozwiniesz się, uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez ekspertów branży,
  • Otrzymasz możliwość znalezienia pracy marzeń w startupie albo korporacji,
  • Poznasz niesamowitych, otwartych ludzi z całego świata!

Dear Students and Academics,

Between 24th and 27th of May 2022 in Congress Centre in Hala Stulecia will be held one of the biggest start-up conference in Europe - Wolves Summit 2022. University of Wrocław is partner of this event. UWr Students, PhD candidates and academics can participate in Wolves Summit 2002 for free. More informations below:

Are you job-seeker or a student, about to graduate and looking to join a fast-growing startup and innovation world?

The organizers of Wolves Summit 2022, the largest startup festival in Central and Eastern Europe, which brings together more than 2000 startups and investors each edition, are inviting students and academics from all over Poland to participate for free in the event which will take place at the Wrocław Congress Center on 24-27 May 2022.

For the first time, organizers are offering free Viewer Passes for students and academics to give more talented young people easier access to the world of innovation and startups. With “Viewer pass” ticket, you can watch all the stages and book meetings in the matchmaking app (add-on benefit - PLN 79).

What will you get if you join Wolves Summit 2022?

  • Expand your network of business contacts in the world of startups and innovation,
  • Develop by participating in workshops led by industry experts,
  • Get the opportunity to find a dream job in a startup or a corporation,
  • Meet amazing, open-minded people from all over the world!