Wybory 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłosiła właśnie rozpoczęcie postępowania w sprawie wyłonienia kandydata na dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Zgłoszenia mogą składać członkowie (de facto) Rady Wydziału, która później wybierze jednego kandydata.

Dziekan to szef wydziału, który rządzi m.in. kasą. Może na przykład dofinansować imprezę studentom albo zlecić założenie wodopojów w instytucie. Skład Rady Wydziału w jednej czwartej stanowią studenci, którzy mają przez to duży wpływ na wybór dziekana i interesującą pozycję negocjacyjną. Przedstawicielami studentów w Radzie Wydziału są: vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, Iwo Gruca, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat.

Po wyborach pojawi się kwestia wyboru prodziekana do spraw studenckich - ten wybór musi być uzgodniony z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego. Sądząc po ich stronie na facebooku, zbyt dużo się tam teraz nie dzieje.

Upewnię się: jedynym z 17 możliwych przedstawicieli jest Iwo, tak?

Tak wynika z danych na stronie http://www.wmi.uni.wroc.pl/pl/node/30 . W protokole z lutowej rady wydziału figuruje jeszcze (nieobecnych wtedy) trzech studentów; co do zasady, za trzy nieusprawiedliwione nieobecności (przy czym do usprawiedliwienia wystarczy email przed radą “mam katar i nie przyjdę”) jest się usuwanym ze składu rady i mam wrażenie, że ta trójka została usunięta.

Warto dodać, że samorząd studencki na czterech wydziałach przeprowadza, specjalnie przed wyborami dziekana, wybory uzupełniające:

  1. Rady Wydziału Chemii – 1 mandat;
  2. Rady Wydziału Filologicznego – 38 mandatów;
  3. Rady Wydziału Nauk Biologicznych – 2 mandaty;
  4. Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 26 mandatów.

Nie wiem, czemu nie zdecydowali(ście) się przeprowadzić ich na naszym wydziale.

Odbieram ten post jako niesprawiedliwy przytyk w stronę studentów.

Bo nie wiedzieli(śmy).

Uważam się za dość zorientowaną w sprawach, które mnie dotyczą, osobę. Czytam wszystkie regulaminy, jeszcze przed studiami przeczesałam całą stronę ii.uni.wroc.pl, rozmawiam z naprawdę wieloma ludźmi, często też pracownikami, byłam członkiem KSI, obserwuję na fb fp związane ze studiami. Zaznaczam to, żeby uniknąć oskarżeń, że “bo powinniście się sami dowiedzieć”.

O tym, że istnieje jakaś rada wydziału, i że można do niej dołączyć, dowiedziałam się bodaj na drugim roku, od kolegi, gdy powiedział “yyy no zaraz jest jakieś zebranie, ale w sumie to mi się nie chce, nic się tam nie dzieje”. Zatem nawet jak już się dowiedziałam, że rada istnieje, to niespecjalnie po tej informacji byłam zachęcona, by coś w tym kierunku zrobić.

Myślę, że skoro jest taka możliwość, to pracownicy mogliby o niej poinformować. Wiecie o tym od dawna, my nie :slight_smile: w szczególności, że jest dużo kanałów komunikacji. Gdy dziennikarze robią sobie jakiś event, to wręcz kilka razy odklejałam naklejki z luster w łazience, bo bardzo im zależy na tym, by wszyscy wiedzieli. Gdy zbliża się ZOSIA lub jakaś firma organizuje wykład, to na pewno dowiem się o tym z FB czy aktualności na zapisach. No i np. forum, z którego widzę, że pracownicy polubili korzystać. (i fajnie! :smiley: )

2 polubienia

Chciałam jeszcze docenić zacny clickbait.
Sama chciałabym wiedzieć coś na temat tych wyborów 2020. :wink:

To super, że jest zainteresowanie, bo zaraz po wyborach dziekana będą właśnie wybory kadencyjne do rady wydziału! Szczegóły wkrótce.

1 polubienie

Jak wiadomo, rektorem został prof. Przemysław Wiszewski. W tym miejscu chciałbym publicznie podziękować naszym elektorom studenckim (Badowski Marcin mandat Nr 174 i Malgrab Igor mandat Nr 175) którzy mimo trudności logistycznych dotarli na posiedzenie elekcyjne (podobno była to świetnie zorganizowana akcja ze specjalnym samochodem o 5 rano).

Tymczasem dziś o 13:00 upłynął termin składania zgód na kandydowanie na stanowisko dziekana. Zgodziła się kandydować wyłącznie Tomasz Jurdziński. Wybory będą 9 czerwca. Najprawdopodobniej 23 czerwca poznamy nowego dyrektora oraz nowych zastępców dyrektora. Nie wiem, jaką decyzję podejmie samorząd odnośnie wyboru przedstawicieli studenckich do organów. Wybory te powinny nastąpić do 31 sierpnia, ale obecnie jest to dość… kłopotliwe.

1 polubienie

2.06.2020r. (wtorek), w godz. 12.15-14.00 - wydziałowa debata wyborcza, na której odbędzie się prezentacja wstępnego kandydata na Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr (tutaj: życiorys i program kandydata). Debata zostanie przeprowadzona zdalnie, przy użyciu Microsoft Teams. Link do debaty zostanie podany na stronie Wydziału.

W programie można znaleźć między innymi “Jako kandydat do funkcji dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr na lata 2020 –
2024, do zespołu dziekańskiego chciałbym zaproponować Małgorzatę Biernacką (dydaktyka
informatyki, ISIM i Data Science), Dariusza Buraczewskiego (kontakty zewnętrzne i sprawy
ogólne) i Andrzeja Raczyńskiego (dydaktyka matematyki i sprawy studenckie).”

1 polubienie

Przypominam, że jutro od 12.15 będzie wydziałowa debata wyborcza z udziałem obecnego dziekana, będącego jedynym kandydatem na stanowisko dziekana w kolejnej kadencji, Tomasza Jurdzińskiego.

Debata będzie miałą formułę otwartego spotkania na MS Teams pod adresem:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A73cbc832323d4a99997c444d1f774461%40thread.tacv2/1590987509524?context={"Tid"%3A"2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c"%2C"Oid"%3A"7f60cfb1-5da5-4f16-a9d3-d3ef3ca3e0ce"}

Do wideokonferencji można dołączyć w przeglądarce wybierając powyższy
link lub w aplikacji MS Teams. Do spotkania można również dołączyć bez logowania lub używając konta w domenie uwr.edu.pl.

Studenci, którzy chcą być traktowani podmiotowo, z pewnością będą chcieli wysłać na tę debatę co najmniej jednego przedstawiciela, i zadać pytania o palące ich kwestie tak, aby otrzymać deklaracje z pierwszej ręki (wyobrażam sobie, że pytań jest mnóstwo, np. czy zajęcia w przyszłym semestrze będą stacjonarne? jaka będzie polityka wobec osób, które obleją egzaminy z powodów covidowskich? czy będą zwolnienia z opłat za powtarzanie przedmiotów? czy studenci ostatnich semestrów będą mogli skorzystać z prawa do dodatkowych terminów zgodnie z § 31.10 regulaminu studiów?)

2 polubienia

Dziś Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało kandydata na Dziekana: za wyborem dotychczasowego dziekana zagłosowało 48 osób na 50 obecnych. Po wyborach Rada Instytutu jednogłośnie “wybrała” na nowego dyrektora dotychczasowego dyrektora.

Głosowanie nad kandydaturą dr Biernackiej na stanowisko prodziekana ds. informatyki ma się odbyć 23 czerwca. Jeśli chodzi o zastępcę dyrektora do spraw dydaktyki, to póki co temat jest bardziej mglisty.

Przypominam, że nowe kadencje zaczynają się 1 września.

3 polubienia

Dziś Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała następujące kandydatury:

  • Na funkcję prodziekana do spraw informatyki: dr Małgorzata Biernacka.
  • Na funkcje dyrektora instytutu i zastępców dyrektora: dotychczasowy skład z jedną zmianą: dr Małgorzatę Biernacką jako zastępcę do spraw dydaktycznych zastępuje dr hab. Jan Otop.
5 polubień