Wybory 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłosiła właśnie rozpoczęcie postępowania w sprawie wyłonienia kandydata na dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Zgłoszenia mogą składać członkowie (de facto) Rady Wydziału, która później wybierze jednego kandydata.

Dziekan to szef wydziału, który rządzi m.in. kasą. Może na przykład dofinansować imprezę studentom albo zlecić założenie wodopojów w instytucie. Skład Rady Wydziału w jednej czwartej stanowią studenci, którzy mają przez to duży wpływ na wybór dziekana i interesującą pozycję negocjacyjną. Przedstawicielami studentów w Radzie Wydziału są: vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, Iwo Gruca, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat, vacat.

Po wyborach pojawi się kwestia wyboru prodziekana do spraw studenckich - ten wybór musi być uzgodniony z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego. Sądząc po ich stronie na facebooku, zbyt dużo się tam teraz nie dzieje.

Upewnię się: jedynym z 17 możliwych przedstawicieli jest Iwo, tak?

Tak wynika z danych na stronie http://www.wmi.uni.wroc.pl/pl/node/30 . W protokole z lutowej rady wydziału figuruje jeszcze (nieobecnych wtedy) trzech studentów; co do zasady, za trzy nieusprawiedliwione nieobecności (przy czym do usprawiedliwienia wystarczy email przed radą “mam katar i nie przyjdę”) jest się usuwanym ze składu rady i mam wrażenie, że ta trójka została usunięta.

Warto dodać, że samorząd studencki na czterech wydziałach przeprowadza, specjalnie przed wyborami dziekana, wybory uzupełniające:

  1. Rady Wydziału Chemii – 1 mandat;
  2. Rady Wydziału Filologicznego – 38 mandatów;
  3. Rady Wydziału Nauk Biologicznych – 2 mandaty;
  4. Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 26 mandatów.

Nie wiem, czemu nie zdecydowali(ście) się przeprowadzić ich na naszym wydziale.

Odbieram ten post jako niesprawiedliwy przytyk w stronę studentów.

Bo nie wiedzieli(śmy).

Uważam się za dość zorientowaną w sprawach, które mnie dotyczą, osobę. Czytam wszystkie regulaminy, jeszcze przed studiami przeczesałam całą stronę ii.uni.wroc.pl, rozmawiam z naprawdę wieloma ludźmi, często też pracownikami, byłam członkiem KSI, obserwuję na fb fp związane ze studiami. Zaznaczam to, żeby uniknąć oskarżeń, że “bo powinniście się sami dowiedzieć”.

O tym, że istnieje jakaś rada wydziału, i że można do niej dołączyć, dowiedziałam się bodaj na drugim roku, od kolegi, gdy powiedział “yyy no zaraz jest jakieś zebranie, ale w sumie to mi się nie chce, nic się tam nie dzieje”. Zatem nawet jak już się dowiedziałam, że rada istnieje, to niespecjalnie po tej informacji byłam zachęcona, by coś w tym kierunku zrobić.

Myślę, że skoro jest taka możliwość, to pracownicy mogliby o niej poinformować. Wiecie o tym od dawna, my nie :slight_smile: w szczególności, że jest dużo kanałów komunikacji. Gdy dziennikarze robią sobie jakiś event, to wręcz kilka razy odklejałam naklejki z luster w łazience, bo bardzo im zależy na tym, by wszyscy wiedzieli. Gdy zbliża się ZOSIA lub jakaś firma organizuje wykład, to na pewno dowiem się o tym z FB czy aktualności na zapisach. No i np. forum, z którego widzę, że pracownicy polubili korzystać. (i fajnie! :smiley: )

1lajk

Chciałam jeszcze docenić zacny clickbait.
Sama chciałabym wiedzieć coś na temat tych wyborów 2020. :wink:

To super, że jest zainteresowanie, bo zaraz po wyborach dziekana będą właśnie wybory kadencyjne do rady wydziału! Szczegóły wkrótce.

1lajk

Jak wiadomo, rektorem został prof. Przemysław Wiszewski. W tym miejscu chciałbym publicznie podziękować naszym elektorom studenckim:

  • Badowski Marcin mandat Nr 174
  • Malgrab Igor mandat Nr 175

którzy mimo trudności logistycznych dotarli na posiedzenie elekcyjne (podobno była to świetnie zorganizowana akcja ze specjalnym samochodem o 5 rano).

Tymczasem dziś o 13:00 upłynął termin składania zgód na kandydowanie na stanowisko dziekana. Zgodziła się kandydować wyłącznie jedna osoba:

  • prof. Tomasz Jurdziński

Wybory będą najprawdopodobniej 9 czerwca. Nie jest jeszcze publiczną informacją, która Pani Doktor będzie prodziekanem do spraw kształcenia na kierunku informatyka, ale powinno być to wiadomo do 23 czerwca. Najprawdopodobniej wtedy też poznamy nowego dyrektora oraz nowych zastępców dyrektora.

Nie wiem, jaką decyzję podejmie samorząd odnośnie wyboru przedstawicieli studenckich do organów. Wybory te powinny nastąpić do 31 sierpnia, ale obecnie jest to dość… kłopotliwe.

1lajk

2.06.2020r. (wtorek), w godz. 12.15-14.00 - wydziałowa debata wyborcza, na której odbędzie się prezentacja wstępnego kandydata na Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr (tutaj: życiorys i program kandydata). Debata zostanie przeprowadzona zdalnie, przy użyciu Microsoft Teams. Link do debaty zostanie podany na stronie Wydziału.

W programie można znaleźć między innymi “Jako kandydat do funkcji dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr na lata 2020 –
2024, do zespołu dziekańskiego chciałbym zaproponować Małgorzatę Biernacką (dydaktyka
informatyki, ISIM i Data Science), Dariusza Buraczewskiego (kontakty zewnętrzne i sprawy
ogólne) i Andrzeja Raczyńskiego (dydaktyka matematyki i sprawy studenckie).”

1lajk