Zadanie 5 z listy 5

Czy będą udostępnione jakieś przykładowe tory, na których można będzie testować nasze rozwiązania?
I jakie są limity czasowe dla programów wyznaczających optymalną politykę?
@prych