„Zapytaj o pracownię 2" nie działa

Nie da się zadać pytania w sekcji: Zapytaj o Pracownię 2" na SKOSie (@prych)