Zgłaszanie tematu pracy magisterskiej


(Stanisław Wilczyński) #1

Podobno do końca drugiego semestru magisterki trzeba zgłosić promotora i temat pracy, bo inaczej nie wpiszą na 3ci semestr. Ktoś wie, jak bardzo jest to rygorystyczne?


(Michał Moczulski) #2

Trzeba napisać podanie o wpis na wyższy semestr, wzór jest chyba na stronie dziekanatu. Potem trzeba donieść temat jak najszybciej, ale chyba nie ma sztywnego terminu.