Przedmioty


About the Przedmioty category (1)
Błąd 512 przy próbie dostępu do plików NLP na komputerze pracownianym (3)
PrASK 2018 - konsultacje (11)
Systemy wbudowane 2018 - konsultacje (16)
pracownia 1 zad 2 bonus (2)
Statystyki unigramowe dla PolEval (3)
lista 3 zadanie 2 numpy (3)
python2 -> python3: Jupyter - Ciekawostka (1)
Język Xi (6)
Problem z zainstalowaniem Julii do Jupytera (2)
Przetwarzanie języka naturalnego -- pierwsze ćwiczenia i pracownia (4)
Koło/grupa zainteresowana grafiką komputerową i przetwarzaniem obrazów? (13)
Indexowanie numpy (3)
Zadanie 2.2 (1)
AWS educate - warning (2)
Moduł "wyrażenia regularne" (2)
Ochrona własności intelektualnej (6)
MIA - wielokrotne punkty (3)
Rok akademicki 2018/19 ( 2 3 ) (52)
Czy Ochrona własności intelektualnej to human z zakresu ekonomii? (4)
Seminarium dla hakerów vs Klasyka informatyki (5)
0 ECTS na zapisach (2)
Korekta głosowania (4)
Wyniki z egzaminu (4)
Egzamin (6)
Uwagi do treści projektu (15)
Poradnik jak zrobić żeby sprawdzaczka działała u Ciebie na komputerze ( 2 ) (21)
[Turniej] - info (1)
Ćwiczenia z AI - grupa środowa (2)
Zadanie z drzewem AVL (2)