Rekrutacja


O kategorii Rekrutacja (1)
Dodatkowe punkty z rekrutacji (4)
Weryfikacja dostarczenia dokumentow (2)
Ksero (3)
Ile osób rezygnuje mimo zakwalifikowania na I rok studiów? (5)
Progi rekrutacji (7)
Kalkulator rekrutacyjny (1)
Informatyka na UWr czy PWr (6)
Jak się najlepiej przygotować do I-go roku ( 2 ) (28)
Odsiew na informatyce (10)
Dzień otwarty 7 IV (1)